Soorten geschillen

Aan de Geschillencommissie Relatiebemiddeling (GCR) kunnen in beginsel alle geschillen worden voorgelegd die betrekking hebben op de dienstverlening van bij de GCR aangesloten relatiebureaus. 

Geschillencommissie Relatiebemiddeling