Een geschil indienen

Is de procedure in acht genomen, dan kunnen geschillen tussen een cliënt en relatiebureaus aangesloten bij de Geschillencommissie Relatiebemiddeling (GCR) over de geleverde diensten worden voorgelegd aan:

Geschillencommissie Relatiebemiddeling
Palinggracht 106
6642 EH  Beuningen
info@gcrelatie.nl

De GCR onderzoekt of uw klacht in aanmerking komt voor de geschillencommissie.

Geschillencommissie Relatiebemiddeling