Welkom

Welkom op de site van de Geschillencommissie Relatiebemiddeling (GCR).

Algemene informatie

Als u bent ingeschreven bij een Erkend relatiebureau gaat meestal alles wat redelijkerwijs te verwachten is van een relatiebureau naar wens. Soms voldoet de dienstverlening niet aan uw verwachtingen. Neem in dit geval tijdig contact op met uw relatiebureau. In de meeste gevallen komt u er dan samen uit. Een enkele keer niet. Hoewel u denkt het gelijk aan uw kant te hebben, komt u met het bureau niet tot een oplossing. Wat dan? Naar de rechter stappen is vaak ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend.

Voor dit soort problemen is de Geschillencommissie Relatiebemiddeling in het leven geroepen. Het doel van De Geschillencommissie is om geschillen tussen cliënten en relatiebureaus op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen.

Geschil indienen door de consument

In de linker navigatiekolom vindt u over welke geschillen u klachten kunt indienen, binnen welke termijn u dat moet doen en hoeveel het klachtengeld bedraagt. Ook kunt u het reglement geschillen raadplegen voor juridische informatie en de werkwijze van deze geschillencommissie.

Registreren als relatiebureau

Als relatiebureau kunt u zich aansluiten bij de Geschillencommissie Relatiebemiddeling (GCR). Hiervoor dient u een officieel Erkend Relatiebureau te zijn en te voldoen aan de hiervoor geëigende criteria.

Geschillencommissie Relatiebemiddeling